Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
06/04/2018 Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh năm 2018 tại Thái Nguyên.
03/06/2017 Lịch trình khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài tại Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên
26/10/2016 Mẫu Văn bản, hướng dẫn, quy định các loại trường Đại học Nông Lâm
19/05/2015 Báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2014
04/03/2014 Công văn số 136/CV- ĐT về việc hướng dẫn bổ sung xây dựng 5 tài liệu phục vụ giảng dạy
04/03/2014 Thông báo về phân công quản lý các học phần chung
25/02/2014 Thông báo KH tổ chức Hội thi giảng viên đổi mới PP lần 2 năm 2014
18/02/2014 Quyết định chuyển xuống lớp đối với sinh viên K41 trở về trước chưa tích luỹ đủ số tín chỉ theo năm đào tạo
18/02/2014 Quyết định chuyển xuống lớp đối với sinh viên chưa tích luỹ đủ số tín chỉ theo năm đào tạo (đợt xét học vụ lần 2)
17/02/2014 Thông báo xử lý học vụ đối với sinh viên Khóa 40, 41 chưa tốt nghiệp
11/04/2013 Quy chế Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
11/04/2013 Văn bản quy định việc kiểm tra thiết bị CNTT trước khi đưa vào sử dụng
11/04/2013 Dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992
04/05/2012 Mẫu chứng từ Tạm ứng đề tài NCKH năm 2011