Banner
Trang chủ → Văn bản

Thông báo về phân công quản lý các học phần chung

Đăng lúc: 04/03/2014 10:39 - Lượt xem: 2928

Tài liệu: Download

Ngày 04/03/2014, Hiệu trưởng đã ra thông báo số 138/TB-ĐT về phân công quản lý và giảng dạy các học phần chung cho nhiều ngành trong trường. 

CÁC VĂN BẢN KHÁC