Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Sứ mạng -Tầm nhìn - Mục tiêu

Sứ mạng - Tầm nhìn - Mục tiêu của khoa Chăn nuôi Thú y

12/09/2018 11:04 - Xem: 1192

Sứ mạng

Sứ mạng của Khoa Chăn nuôi Thú y là:“Đào tạo cán bộ trình độ đại học, sau đại học. NCKH và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực chăn nuôi, thú y phục vụ phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế cho khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước”

Tầm nhìn

Khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông lâm - ĐHTN phấn đấu trở thành đơn vị trọng điểm quốc gia về đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y. 

Mục tiêu

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y, giỏi chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp; có khả năng tư duy sáng tạo và năng lực tự khởi nghiệp; có năng lực NCKH, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực chăn nuôi thú y, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế cho khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.