Banner
Trang chủ THÔNG BÁO
Thông tin "Hội trại sinh viên Một sức khỏe"

Thông tin "Hội trại sinh viên Một sức khỏe"

Văn phòng điều phối Mạng lưới Một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam (VOHUN) phối hợp cùng trường Đại học Cần Thơ sẽ Tổ chức "Hội trại sinh viên Một sức khỏe - Chủ đề Truyền thống nguy cơ về bệnh Cúm"

Xem thêm
Lớp đặt hàng doanh nghiệp
Thông tin tuyển sinh
Tuyển sinh ngành chăn nuôi Thú y