Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU Các nhà khoa học Giáo sư

Danh sách các Giáo sư khoa CNTY

19/12/2020 09:20 - Xem: 1930

DANH SÁCH CÁC NHÀ KHOA HỌC LÀ GIÁO SƯ CỦA KHOA CNTY

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm, học vị

Ghi chú

  1.  

Từ Quang Hiển

1954

GS.TS

Giàng viên cao cấp

  1.  

Nguyễn Thị Kim Lan

1955

 GS.TS

Giảng viên CC

  1.  

Nguyễn Duy Hoan

1961

GS.TS

Giảng viên CC (KN ĐHTN)