Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ

08/12/2018 10:11 - Xem: 1501

Liên hệ Khoa Chăn nuôi Thú y - trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên:

Địa chỉ: Tổ 10 - xã Quyết Thắng - thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208. 3851.426, 0988.706.238                

Email: khoachannuoithuy@tuaf.edu.vn

Website: http://vet.tuaf.edu.vn/

Facebook: Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên