Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu khoa học sinh viên Các đề tài đang thực hiện

Các đề tài Sinh viên NCKH đang thực hiện

10/05/2021 03:33 - Xem: 1555

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LĨNH VỰC CHĂN NUÔI

(ĐANG THỰC HIỆN)

 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LĨNH VỰC THÚ Y

(ĐANG THỰC HIỆN)

 1. Mai Ngọc Khánh, Nghiên cứu thử nghiệm chế phẩm Peptide Hibino trên đàn lợn nuôi tại Trại Chăn nuôi lợn, Khoa Chăn nuôi thú y, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, (đang triển khai).
 2. Đường Ngọc Chính, Đánh giá thực trạng môi trường khí thài trong chăn nuôi gia cầm tại nông hộ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và một số giải pháp, đang triển khai.
 3. Trần Mạnh Linh, Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm Bio HA 01 đến môi trường chuồng nuôi và đánh giá khả năng sinh trưởng của đàn gà thịt tại Thái Nguyên (đang triển khai).
 4. Trần Thị Thùy Linh, Khảo sát khả năng sinh trưởng và cho thịt của gà lông mầu nuôi theo hướng hữu cơ ứng dụng công nghệ vi sinh (đang triển khai).

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. Phan Thanh Xuân, Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và bệnh lý của bệnh Parvo ở chó tại bệnh xá thú y, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và xây dựng phác đồ hỗ trợ điều trị bệnh (đang triển khai).
 2. Vũ Đức Thắng, Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ của một số bệnh ngoài da ở chó tại Hoàng An Shop Pet, Thành phố Thái Nguyên và đề xuất biện pháp phòng, trị (đang triển khai).
 3. Nguyễn Thị Hà My, bệnh đường hô hấp trên chó đến khám tại Bệnh xá Thú y cộng đồng – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (đang triển khai).
 4. Vũ Thị Diệu Linh, Tình hình nhiễm sán dây ở gà thả vườn tại thành phố Thái Nguyên và thử nghiệm thuốc điều trị (đang triển khai).
 5. Vũ Thị Ngọc Quyến, Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ của bệnh Care (Canine distemper) tại địa bàn thành phố Thái Nguyên và đề xuất biện pháp phòng trị (đang triển khai).
 6. Hoàng Văn Sấn, Tình hình nhiễm sán lá gan trên trâu bò tại thành phố Thái Nguyên và biện pháp phòng trị (đang triển khai).
 7. Nguyễn Minh Thắng, Vai trò của vi khuẩn StaphylococcusE. Coli trong dịch viêm tử cung lợn nái ngoại sinh sản và tính mẫn cảm với một số loại kháng sinh (đang triển khai).
 8. Nguyễn Cảnh Đô, Đánh giá thực trạng ô nhiễm vi khuẩn trên thịt lợn tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (đang triển khai).      

More text goes here.