Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Thành tích đạt được

Tổng hợp thành tích khen thưởng của tập thể Khoa Chăn nuôi Thú y

25/04/2021 14:00 - Xem: 1455

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

    KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y

 

CÁC DANH HIỆU/ PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ DO ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TRAO TẶNG

 

STT

Loại khen thưởng

Đơn vị nhận

Đơn vị cấp

Năm

Số QĐ

1

Huân chương lao động hạng ba

Khoa CNTY

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Minh Triết

2010

Số: 1488/ QĐ-CTN, ngày 01/9/2010

2

Bằng khen

Khoa CNTY

Thủ tướng Phan Văn Khải

2002

 

3

Bằng khen

Khoa CNTY

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

2009

Số: 563/ QĐ-TTg,  ngày 04/5/2009

4

Cờ Thi đua

Khoa CNTY

Bộ trưởng bộ GD&ĐT

2015

Số: 6265/ QĐ-BGD&ĐT,  ngày 12/5/2015

5

Bằng khen

Khoa CNTY

Bộ trưởng bộ GD&ĐT

2020

Số: 3448/ QĐ-BGD&ĐT,  ngày 05/11/2020

6

Bằng khen

Khoa CNTY

Bộ trưởng bộ GDĐT

2000

Số: 603-GDĐT

7

Bằng khen

Khoa CNTY

Bộ trưởng bộ GDĐT

2002

Số: 1828/GDĐT

8

Bằng khen

Khoa CNTY

Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển

2003

Số: 1828 GDĐT

9

Bằng khen

Khoa CNTY

Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển

2004

Số: 740 GDĐT

10

Bằng khen

Khoa CNTY

UBND tỉnh Thái Nguyên

2020

Số: 4212/ QĐ-UBND,  ngày 31/12/2020

11

Bằng khen

Khoa CNTY

UBND tỉnh Tuyên Quang

2000

 

12

Bằng khen

Công đoàn khoa CNTY

BCH tổng liên đoàn lao động VN

2002

Số: 1376 QĐTLĐ

13

Bằng khen

Công đoàn khoa CNTY

BCH công đoàn GDVN

1995

Số: 128/QĐKT

14

Bằng khen

Công đoàn khoa CNTY

BCH công đoàn GDVN

1996

 

15

Bằng khen

Công đoàn khoa CNTY

Công đoàn GD VN

1996

Số: 209 QĐKT

16

Bằng khen

Công đoàn khoa CNTY

BCH công đoàn GDVN

2000

Số: 125 QĐKT

17

Bằng khen

Chi hội khoa CNTY

Hội thú y VN

 

Số: 38 QĐKT

18

Bằng khen

Liên chi đoàn khoa CNTY

BCH TƯ đoàn TNCSHCM

1997

Số: 23QĐKT

19

Bằng khen

Liên chi đoàn khoa CNTY

BCH TƯ đoàn TNCSHCM

2001

Số: 725 QĐ/TƯĐTN

20

Bằng khen

Liên chi đoàn khoa CNTY

BCH TƯ đoàn TNCSHCM

2005

Số: 377 QĐ/TƯĐTN

21

Bằng khen

Liên chi đoàn SPKTNN

BCH đoàn TNCSHCM tỉnh TN

2008

Số: 93QĐ/TNTN