Banner
Trang chủ TIN TỨC & SỰ KIỆN

Ngày 14 tháng 6 năm 2022 được sự đồng ý của Đảng uỷ Trường Đại học Nông Lâm, Chi bộ khoa Chăn nuôi Thú y tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 05 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam

15/06/2022 14:44 - Xem: 1261
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/01/2011 và Quy định số 45-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng quy định chi tiết một số điều, khoản trong Điều lệ Đảng. Thực hiện Nghị Quyết của Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm về chuẩn y kết nạp đảng viên.


Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/01/2011 và Quy định số 45-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng quy định chi tiết một số điều, khoản trong Điều lệ Đảng. Thực hiện Nghị Quyết của Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm về chuẩn y kết nạp đảng viên.

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm, chi bộ Khoa Chăn nuôi Thú y và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, 05 đ/c đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 14/06/2022.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng".

Được sự đồng ý của Đảng uỷ Trường Đại học Nông Lâm, Chi bộ khoa Chăn nuôi Thú y tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 05 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam gồm:

1.Hoàng Thị Lan Anh: K49TYN03

2. Nguyễn Thị Hiền: K49TYN03

3. Trần Thị Lý: K48TYN06

4. Hoàng Thị Quỳnh: K49TyN03

5. Trần Văn Quang: K49TYN02

Tại buổi Lễ, đồng chí Phan Thị Hồng Phúc - Bí thư chi bộ CNTY đã công bố, trao Quyết định kết nạp cho từng đảng viên mới.

Đồng chí Phan Thị Hồng Phúc - Bí thư chi bộ CNTY đã công bố Quyết định kết nạp cho từng đảng viên mới.

 

Đồng chí Phan Thị Hồng Phúc - Bí thư chi bộ CNTY trao Quyết định kết nạp cho từng đảng viên mới.

 

Đồng chí Phan Thị Hồng Phúc - Bí thư chi bộ CNTY trao Quyết định kết nạp cho từng đảng viên mới.

 

Các đảng viên mới đã tuyên thệ lời thề của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên mới.

Đứng dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đảng viên mới đã tuyên thệ lời thề của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị ngày càng vững mạnh.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN