Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu khoa học cán bộ Sách - giáo trình

Danh sách giáo trình và sách xuất bản 2015 - 2020

10/05/2021 09:41 - Xem: 1710

DANH SÁCH GIÁO TRÌNH VÀ SÁCH XUẤT BẢN 2015 – 2020

 

1. Trần Thanh Vân, Nguyễn Duy Hoan, Nguyễn Thị Thúy Mỵ (2015), Giáo trình Chăn nuôi gia cầm, Nxb Nông nghiệp Hà Nội.

2. Nguyễn Thị Ngân, Phan Thị Hồng Phúc, Nguyễn Quang Tính (2016), Giáo trình chẩn đoán bệnh gia súc, gia cầm, Nxb Nông nghiệp Hà Nội.

3. Dương Mạnh Hùng, Trần Huê Viên, Phan Đình Thắm, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Hưng Quang, Hồ Thị Bích Ngọc (2017), Giáo trình Chọn lọc và nhân giống vật nuôi, Nxb Nông nghiệp Hà Nội.

4. Lê Minh, Nguyễn Văn Quang, Phan Thị Hồng Phúc, Đỗ Quốc Tuấn, La Văn Công (2017), Giáo trình Thú y, Nxb Nông nghiệp Hà Nội.

5. Phan Thị Thu Hằng, Nguyễn Ngọc Nông, Đỗ Thị Lan, Phan Thị Hồng Phúc, Trần Thị Phả (2017), Giáo trình Hóa chất sử dụng trong nông nghiệp và tác động đến môi trường, Nxb Nông nghiệp Hà Nội.

6. Nguyễn Bá Hiên, Lại Thị Lan Hương, Đào Thị Minh An, Phạm Đức Phúc, Lê Thị Thanh Hương, Trần Thị Tuyết Hạnh, Nguyễn Thị Bích Thảo, Nguyễn Thị Kim Lan, Phan Thị Hồng Phúc, Trần Quang Vui, Bùi Thị Hiền, Nguyễn Thị Phước Ninh, Lê Thanh Hiền, Nguyễn Đình Quát, Nguyễn Hữu Hưng, Hồ Thị Việt Thu, Lý Thị Liên Khai, Nguyễn Văn Diên, Lương Huỳnh Việt Thắng, Lê Ánh Dương, Hồ Thị Lệ, Nguyễn Thị Xuân Trang, Nguyễn Duy Phong, Nguyễn Đức Dương, Trần Đức Hoàn (2017), Bệnh truyền lây giữa động vật và người, Nxb Đại học Nông nghiệp.

7. Ngô Nhật Thắng (2017), Cẩm nang Chăn nuôi & phòng trị bệnh gia súc, gia cầm và cá, Công ty thức ăn Chăn nuôi Agrifeed Việt Nam.

8. Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Mai Anh Khoa, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Thu Quyên, Hà Thị Hảo, Nguyễn Đức Trường (2017), Giáo trình Chăn nuôi chuyên khoa, Nxb Nông nghiệp Hà Nội.

9. Phan Thị Hồng Phúc, Nguyễn Thị Kim Lan, Trần Nhật Thắng, Hạc Văn Vinh, Nguyễn Thị Tố Uyên, Nguyễn Văn Dương, Trần Văn Hoàn, Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Đức Phúc, Trịnh Đình Thâu (2017), Giáo trình Một sức khỏe, Nxb Nông nghiệp Hà Nội.

10. Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Minh (2018), Vịt Cỏ, vịt Khaki Campbell và con lai nuôi tại Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.

11. Trương Hữu Dũng, Phan Đình Thắm, Trần Văn Thăng (2018), Giáo trình Phương pháp thí nghiệm trong Chăn nuôi – Thú y, Nxb Nông nghiệp Hà Nội.

12. Trần Văn Thăng, Trần Thị Hoan, Bùi Thị Thơm, Lê Minh Toàn, Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Thị Bích Đào (2020), Giáo trình Chăn nuôi, Nxb Bách khoa Hà Nội.