Banner
Trang chủ TIN TỨC & SỰ KIỆN Công tác Đảng

Đại hội Chi bộ Khoa Chăn nuôi Thú y, nhiệm kỳ 2022 - 2025

12/08/2022 15:00 - Xem: 1628
Thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/ĐU ngày 4/5/2022 của Đảng ủy trường Đại học Nông Lâm về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc (nhiệm kỳ 2022-2025); Đại hội Chi bộ Khoa Chăn nuôi Thú y, nhiệm kỳ 2022-2025 đã tiến hành vào ngày 12 tháng 8 năm 2022.

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y, NHIỆM KỲ 2022-2025

 Thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/ĐU ngày 4/5/2022 của Đảng ủy trường Đại học Nông Lâm về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc (nhiệm kỳ 2022-2025);

 Đại hội Chi bộ Khoa Chăn nuôi Thú y, nhiệm kỳ 2022-2025 đã tiến hành vào ngày 12 tháng 8 năm 2022.

1. Đại hội nghe báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 do đồng chí Bí thư Chi bộ khoá trước trình bày; nghe báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy do đồng chí Phó bí thư Chi bộ khoá trước trình bày.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy tính dân chủ, tập hợp trí tuệ tập thể; đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Phan Thị Hồng Phúc ủy viên BTV Đảng ủy trường Đại học Nông Lâm.

Đại hội bầu ra Ban chủ tịch và Ban thư ký tiến hành làm việc

Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ

Đại hội nhất trí thông qua các nội dung đã nêu trong báo cáo chính trị của Ban Chi ủy trình Đại hội và có những ý kiến bổ sung

Cử tri bỏ phiếu bầu cử 

Toàn cảnh đại hội

 

Đại hội thống nhất những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025, đồng thời thực hiện lãnh đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai có hiệu quả các mặt công tác trọng tâm

2. Đại hội đã bầu Bí thư, Phó bí thư (Ban Chi ủy)

Gồm các đồng chí:

1.         Đ/c Phan Thị Hồng Phúc – giữ chức vụ Bí thư chi bộ

2.         Đ/c Trần Văn Thăng – giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ

3.         Đ/c Từ Trung Kiên – giữ chức vụ Chi ủy viên

Đại hội đã bầu ra Ban chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 3 đồng chí

Như vậy, giao cho BCU nhiệm kỳ 2022 – 2025 thay mặt Chi bộ điều hành các hoạt động của nhiệm kỳ 2022-2025 theo các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã biểu quyết.

Chúc mừng sự thành công của Đại hội!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN